Samoan Worship Service

Samoan Service - 11:30 a.m. every second and last Sunday


Fa'atalofa atu ile suafa mamalu ole Atua le Tama, le Atua le Alo, ma le Atua le Agaga Paia. Ia I le Atua poto pea lona viiga e faavavau, faavavau lava. Fa'amalo lava le onoas'i, malo fo'itautua ile Atua ma lana galuega Paia. Ua tatou tuvae nei ile Meleniume fou, po'o le 2000 tausaga ole siofuaga. O lo'o maualuga pea le Alofa male agalelei o lo tatou Tama oi lagi, I lo outou siofua ma si o tatou ola, ua mafai ai ona tatou aulia manuia mai lenei aso male manuia.


E fa'amalo atu ila outou galuega fita, le ua lul ma ta'ita'i so'' se lala o la tatou galuega, e matagofie ma maoa'e la outou tautua ile Atua ma lana Paia e ala lea ilo outou taimi, o lo'o fa'aaluina I lea aso ma lea aso, tofi ua tofia ai outou, e galulue ai I lana galuega Paia. Uso e, ma tuafafine pele ia Iesu Keriso, ua tofu I tatou male taleni, ua tu'uina mai tatou te galulue ai lenei olaga faigata. Amuia le tagata e maua mai e lona Matai o galue pea o Ia. Fai mai lana fetalaiga, auauna lelei e, male Fa'amaoni, ua e Fa'amaoni I nai mea itiiti. Oute tofia oe e pule I mea e tele, ina ulefale maia ile fiafia o lou Alii. Ioe, e le o le valaau ea lea o lo tatou fa'atalitali nei I ai, I le aso e afio mai ai lo tatou Alii o Iesu Keriso.


Le aiga pele o le Atua, usa ma tuafafine ia Keriso, e leai se mea e mafai ele Auauna male Tina ole galuega pea aunoa ma la outou fesoasoani mai, fautua mai, fa'atonu mai, a'ao'o mai e manuia ai la tatou galuega. Ia fa'amanuia le Atua I Tina matutua o la tatou galuega, ia maua pea le soifua manuia ile tino, le mafaufau, ae sili ile agagga. Ia manuia le susuga ale Ta'ita'iloe Ekalesia, ta'ita'i pese, peresetene ole mafutaga a Tina, le peresetene ole Autalavou, fa'apea le mamalu lasilasi o Tulaga-tofi ole Ekasesia I ona tulaga fa'alupelupeina. Ia manuia lava fo'ialo ma fanau ale Ekalesia. Ae ola I maua o auauna vaivai male le aoga, ile suafa o Iesu, Amene.