Worship Service Times

Our Sunday morning worship services blend traditional and contemporary elements in the United Methodist tradition.


Our Worship Schedule:

  • 10:00 am - English Worship Service
  • 11:30 am* - Samoan Worship Service
  • Holy Communion is every First Sunday of the month at 10:00am
  • *Samoan Worship takes place every Second and Last Sunday

Child Care & Sunday School

  • Nursery  (Infant-3 years)                            
    Available during service. Drop off begins at 9:30 am.  
  • Children's Worship (Pre-School-12th Grade) 
    During our family style service children will be seated with their families in the Sanctuary and are dismissed from service to their classrooms after our Special Performances to participate in Sunday School.

Samoan Worship Service

Samoan Service - 11:30 a.m. every second and last Sunday


Fa'atalofa atu ile suafa mamalu ole Atua le Tama, le Atua le Alo, ma le Atua le Agaga Paia. Ia I le Atua poto pea lona viiga e faavavau, faavavau lava. Fa'amalo lava le onoas'i, malo fo'itautua ile Atua ma lana galuega Paia. Ua tatou tuvae nei ile Meleniume fou, po'o le 2000 tausaga ole siofuaga. O lo'o maualuga pea le Alofa male agalelei o lo tatou Tama oi lagi, I lo outou siofua ma si o tatou ola, ua mafai ai ona tatou aulia manuia mai lenei aso male manuia.


E fa'amalo atu ila outou galuega fita, le ua lul ma ta'ita'i so'' se lala o la tatou galuega, e matagofie ma maoa'e la outou tautua ile Atua ma lana Paia e ala lea ilo outou taimi, o lo'o fa'aaluina I lea aso ma lea aso, tofi ua tofia ai outou, e galulue ai I lana galuega Paia. Uso e, ma tuafafine pele ia Iesu Keriso, ua tofu I tatou male taleni, ua tu'uina mai tatou te galulue ai lenei olaga faigata. Amuia le tagata e maua mai e lona Matai o galue pea o Ia. Fai mai lana fetalaiga, auauna lelei e, male Fa'amaoni, ua e Fa'amaoni I nai mea itiiti. Oute tofia oe e pule I mea e tele, ina ulefale maia ile fiafia o lou Alii. Ioe, e le o le valaau ea lea o lo tatou fa'atalitali nei I ai, I le aso e afio mai ai lo tatou Alii o Iesu Keriso.


Le aiga pele o le Atua, usa ma tuafafine ia Keriso, e leai se mea e mafai ele Auauna male Tina ole galuega pea aunoa ma la outou fesoasoani mai, fautua mai, fa'atonu mai, a'ao'o mai e manuia ai la tatou galuega. Ia fa'amanuia le Atua I Tina matutua o la tatou galuega, ia maua pea le soifua manuia ile tino, le mafaufau, ae sili ile agagga. Ia manuia le susuga ale Ta'ita'iloe Ekalesia, ta'ita'i pese, peresetene ole mafutaga a Tina, le peresetene ole Autalavou, fa'apea le mamalu lasilasi o Tulaga-tofi ole Ekasesia I ona tulaga fa'alupelupeina. Ia manuia lava fo'ialo ma fanau ale Ekalesia. Ae ola I maua o auauna vaivai male le aoga, ile suafa o Iesu, Amene.